Strona główna  Tocznia  Authoring

AUTHORING

Authoring to proces przygotowania płyt DVD, polegający na odpowiednim kodowaniu materiału audio oraz video tak, aby poszczególne elementy składały się w spójną całość, zachowując specyfikację płyty DVD-Video. Może składać się na niego wykonanie statycznej bądź animowanej oprawy graficznej (menu), opracowanie dowolnych wersji językowych lub wielokanałowe udźwiękawianie materiałów filmowych.

Na tym etapie produkcji płyt kompaktowych chodzi o prawidłowe połączenie strumieni danych na temat obrazu oraz dźwięku, aby stanowiły one całość. Pliki z obrazem, dźwiękiem i grafiką muszą zostać odpowiednio zakodowane, aby odpowiadały specyfikacji DVD-Video.

W ramach authoringu DVD-5 i DVD-9 mieszczą się:

  • zaprojektowanie plansz (menu filmu) na podstawie dostarczonych materiałów graficznych
  • digitalizacja i zakodowanie obrazu do formatu MPEG-2
  • kodowanie dźwięku do formatu Dolby Digital
  • integracja mediów, projekt interfejsu i nawigacji
  • formatowanie DVD

Na tego rodzaju płycie znajdą się zatem plansze menu graficzne lub animowane z dźwiękiem, film główny – do 120 min, 2 ścieżki dźwiękowe, napisy polskie lub w języku obcym.

W produkcji filmów DVD nie należy zapominać o szeregu usług dodatkowych, które mogą się tu również znaleźć. Należą do nich np. opracowanie wersji językowych, a więc przekład tekstu, nagranie lektora, zgranie dźwięku czy dołączenie i synchronizacja napisów. Zdarza się również, że film musi przejść kilka poprawek oraz zmian montażowych. Można więc dołożyć nowe plansze, animację czy zmienić oprawę muzyczną.

Przed tłoczeniem płyt można dokonać formatowania, poprawy jakości nagrań dźwiękowych czy digitalizacji z różnych nośników.

Podczas authoringu wykorzystuje się materiały źródłowe. Wideo kopiowane jest z kaset Digital Betacam, Betacam SP lub DV używanych w kamerach profesjonalnych, płyt DVD lub VCD o dobrej jakości obrazu. Grafikę natomiast najlepiej jest dostarczyć w plikach BMP, TIFF lub PSD.

Etap authoringu zlecamy zewnętrznej firmie.